ردپای من در شبکه‌های اجتماعی

تبیان تبیان               تلگرام تلگرام

بسم الله
ماه رمضان امسال (1393) برای خرید نان بربری به یکی از نانوایی‌های خلخال رفته بودم. نانواها همان‌طور که مشغول کارشان بودند، با چند نفر از مشتریان سخت گرم صحبت بودند. نمی‌دانم بحث سر چه بود که جناب شاطر گفت: «حالا کی بهشت و جهنم رو دیده و از اون ور خبر آورده؟!» یکی دو نفر «استغفر الله» و «لعنت بر شیطان» گفتند و یکی دو نفر حرفش را تأیید کردند. دوباره تکرار کرد: «راست می‌گم دیگه؛ نه کسی دیده، نه کسی برگشته؛ چیزی هم که نه دیدیم و نه کسی برگشته خبرش رو آورده، نمی‌شه روش حساب باز کرد!»

دوست داشتم جوابش را بدهم ولی احساس کردم مسأله خیلی جدی نیست و جناب شاطر عمداً می‌خواهد تنشی ایجاد کرده باشد و عده‌ای را ـ شاید بیش‌تر از همه مرا که تنها روحانی جمع بودم ـ اذیت کند؛ به همین خاطر چیزی نگفتم.

حالا پاسخ این شبهه را که در زبان عوام زیاد شنیده‌ام، این‌جا بیان می‌کنم:

اول این‌که این نحو حرف زدن و این منطق که «کی دیده؟ کی شنیده؟» در شأن یک مسلمان نیست؛ این منطق مربوط به مَتِریالیست‌ها و تجربه‌گران است که جز چشم و گوش و زبان و بینی و پوست، منبع دیگری را برای درک و شناخت نمی‌شناسند. ما منابع ادراکی و شناختی خود را منحصر در حواس پنج‌گانه‌ی ظاهری نمی‌دانیم. ما معتقدیم خدا به ما عقل و شعور و نیروی فهم حقایق ماورای ماده را هم داده است و ما به وسیله‌ی آن می‌توانیم به حقایق غیرمادی و غیرمحسوس پی‌ببریم و ایمان بیاوریم.

بهشت و جهنم تنها موضوعات غیرمادی نیستند که ما باورشان داریم؛ خود خداوند، روح انسانی، عشق و محبت و خشم و نفرت و همت و اراده و بسیاری از امور دیگر هستند که حقیقت دارند با این‌که مادی نیستند و ما آن‌ها را با راه‌هایی غیر از حواس پنج‌گانه درک می‌کنیم؛ آن‌ها را با استدلال عقلی و با شهود وجدانی و علم حضوری درک می‌کنیم.

یکی از راه‌های ایمان به بهشت و جهنم، استدلال عقلانیِ «وجوب دفع ضرر مُحتمَل» است. یعنی وقتی خبر احتمالیِ «وجود بهشت و جهنم و پاداش و کیفر اخروی» را می‌شنویم، عقل ما ایجاب می‌کند که به آن ترتیب اثر بدهیم و نسبت به آن بی‌توجه نباشیم؛ هرچند احتمالی باشد و یقینی نباشد؛ زیرا اگر این خبر دروغ باشد، ما چیز زیادی را از دست نداده‌ایم و با دیگرانی که آن را باور نکرده‌اند، تفاوت زیادی نخواهیم داشت؛ ولی اگر این خبر راست باشد، آینده‌ی جاویدان و سرنوشت همیشگی ما در خطر است؛ پس صِرف احتمال وجود بهشت و جهنم، برای پذیرفتن آن‌ها کافی است و هیچ عاقلی نباید بگوید: من تا با چشم خودم نبینم باور نمی‌کنم! مانند انسان عاقلی که به مسافرت می‌رود و صِرف احتمال برخورد با کولاک و سرمای شدید او را به برداشتن لباس گرم وامی‌دارد.

قرآن کریم نیز کسانی را که به حقایق ماورایی از روی تعقل و درک عقلانی ایمان می‌آورند می‌ستاید و ایمان آن‌ها را ایمان به غیب معرفی می‌کند.1

دوم این‌که دیدن یا شنیدن از کسی که خودش دیده، در هر موردی مفید باشد، درباره‌ی بهشت و جهنم مفید نیست؛ زیرا از طرفی، فرصت نجات از جهنم و کسب امتیاز لازم برای ورود به بهشت، محدود به این دنیا است و کسی که از این دنیا منتقل شد، مهلتش تمام شده و دیگر نمی‌تواند سرنوشت خود را تغییر بدهد. به عبارت دیگر، ایمان و تقوا فقط قبل از مرگ سودمند است و ایمان و تقوای بعد از مرگ هیچ اثری ندارد. از طرف دیگر بهشت و جهنم دو سرای باقی و جاودان هستند و کسی که در آن‌ها داخل می‌شود، دیگر اجازه‌ی خروج ندارد.2

این دو مطلب جزء باورهای دینی ما است که مورد تأیید وحی است و شکی در آن‌ها نیست. با ملاحظه‌ی این دو مطلب، می‌بینیم که اگر کسی بخواهد ترتیب اثر دادن به خبر بهشت و جهنم را تا زمان دیدن آن‌ها به تأخیر بیندازد، دیدن آن‌ها سودی به حالش نخواهد داشت؛ زیرا در آن هنگام دیگر مهلت تغییر سرنوشت به پایان رسیده است. و نیز اگر بخواهد تا زمان شنیدن خبر بهشت و جهنم به انتظار بنشیند، باز هم چیزی به دست نخواهد آورد؛ چون کسی که بهشت و جهنم را می‌بیند و وارد آن‌ها می‌شود، اجازه‌ی بیرون آمدن ندارد تا بخواهد خبر آن را به کسی بدهد. مانند این‌که کسی به شما خبر می‌دهد این سیم لخت برق دارد؛ آن وقت شما می‌گویید: من تا وقتی که خودم آن را تجربه نکنم حرف شما را باور نمی‌کنم و دستتان را برای تجربه کردن جریان برق دراز می‌کنید. درست است که با تماس دستتان با سیم برق، آن را تجربه می‌کنید، ولی این تجربه با مرگتان همراه می‌شود و این تجربه دیگر سودی به حال شما نخواهد داشت.

سوم این‌که خدایی که بهشت و جهنم را آفریده، آن دو را دیده و از وجودشان خبر داده است. بخش عظیمی از قرآن مربوط به آیات بهشت و جهنم و پاداش و کیفر و حساب‌رسی آخرت است. پس دیگر نگوییم: حالا کی بهشت و جهنم رو دیده و از اون ور خبر آورده؟!

چهارم این‌که پیامبر خدا، حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله هم در شب معراج، بهشت و جهنم را مشاهده کرده و خبر آن را مفصلاً در حدیث معراج بیان فرموده است. پس دیگر نگوییم: حالا کی بهشت و جهنم رو دیده و از اون ور خبر آورده؟!

پنجم این‌که حتی بسیاری از انسان‌های عادی هم بهشت و جهنم را دیده و از آن‌ها برای ما خبر آورده‌اند. توضیح این‌که بهشت و جهنم بر دو قسم است؛ 1. بهشت و جهنم برزخی؛ 2. بهشت و جهنم اخروی. بهشت و جهنم برزخی مربوط به فاصله‌ی بعد از مرگ تا روز قیامت است. خیلی‌ها بعد از مرگ، بهشت و جهنم برزخی را دیده‌اند و به صورت خواب و رؤیای صادقه از آن برای آشنایان و بستگان زنده‌ی خود خبر آورده‌اند. بسیاری از ماها تجربه‌ی چنین رؤیاهایی را داشته‌ایم و حتی خودمان بهشت و جهنم برزخی را که عزیزانمان در نعمتش متنعم یا خدای‌ناکرده در عذابش معذب بوده‌اند در رؤیاهای صادقه دیده‌ایم. پس دیگر نگوییم: حالا کی بهشت و جهنم رو دیده و از اون ور خبر آورده؟!

ششم این‌که از آیات قرآن3 و احادیث اهل‌بیت4 علیهم‌السلام و از براهین عقلی استفاده می‌شود که مرتبه‌ای از بهشت و جهنم جزء وجود ما است و چیزی جدا از وجود ما نیست. مرتبه‌ای از بهشت و جهنم انعکاس هستی خود ما و نمای دیگری از اعمال خود ما است که رشد و تعالی یا افت و تنزل پیدا کرده است. به قول حافظ:

من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شود      وعده‌ی فردای زاهد را چرا باور کنم5

و به قول مولوی:

ای دریده پوســـتین یوسفـــــان      گرگ برخیزی از این خواب گران
گشته گرگان یک‌به‌یک خوهای تو      می‌درانند از غضب اعضــــای تو
آن سخن‌های چو مـــار و کژدمت      مــار و کژدم گردد و گیرد دمت6

پس اگر می‌خواهیم بهشت و جهنم را ببینیم، نگاهی عمیق به خودمان و خلق و خو و صفات خوب و بد خودمان بیندازیم و دیگر نگوییم: حالا کی بهشت و جهنم رو دیده و از اون ور خبر آورده؟!

به امید آن‌که در اندیشه‌ها و سخن‌های خود بیش‌تر دقت کنیم و هر اندیشه و سخن سخیفی را به ذهنمان راه ندهیم و به زبانمان جاری نکنیم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 3
2. به استثنای کسانی که ورودشان به جهنم موقت است و بعد از مدتی عذاب کشیدن و تطهیر شدن، به بهشت می‌روند. اینان نیز اجازه‌ی برگشت به دنیا را ندارند و مستقیم از جهنم به بهشت می‌روند.
3. سوره‌ی ق، آیه‌ی 22؛ سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 30؛ سوره‌ی نساء، آیه‌ی 10؛ سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 147؛ سوره‌ی زلزال، آیات 7 و 8 و 9؛ و سوره‌ها و آیات بسیار دیگر.
4. مانند این حدیث از پیامبر اعظم (ص) در بحارالانوار: «لَا بُدَّ لَكَ مِنْ قَرِينٍ يُدْفَنُ مَعَكَ وَ هُوَ حَيٌّ وَ تُدْفَنُ مَعَهُ وَ أَنْتَ مَيِّتٌ فَإِنْ كَانَ كَرِيماً أَكْرَمَكَ وَ إِنْ كَانَ لَئِيماً أَسْلَمَكَ. لَايُحْشَرُ إِلَّا مَعَكَ وَ لَاتُحْشَرُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَاتُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ وَ لَاتُبْعَثُ إِلَّا مَعَهُ فَلَاتَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحاً فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صَالِحاً لَمْ‌تَأْنَسْ إِلَّا بِهِ وَ إِنْ كَانَ فَاحِشاً لَا‌تَسْتَوْحِشْ إِلَّا مِنْهُ وَ هُوَ عَمَلُك». و مانند این حدیث از امام صادق علیه‌السلام در مرآة العقول: «إِذَا بَعَثَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ يَقْدُمُ أَمَامَهُ... فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا السُّرُورُ الَّذِي كُنْتَ أَدْخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا خَلَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ لِأُبَشِّرَكَ» و احادیث دیگر.
5. دیوان حافظ
6. مثنوی معنوی

می‌توانید این مطلب را در شبکه‌ی اجتماعی خود به اشتراک بگذارید:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn اشتراک در کلوب اشتراک در افسران

دیدگاه‌ها   

0 #9 کابل / افغانستاناحمد خالد 1396-10-06 11:51
سلام و عرض احترام برادر عزیز
خیل زیبا و بجا فرمودید برادر . من تمام متن های شما را مطالعه کردم البته تمام نعمت های که خداوند در اختیار بنده هایش که اشرف مخلوقات است و از جنس ما برای ما رهنما فرستاد دلیل برهان موثق بوده و ضرور نیست که ما مثل نسل های گذشته منتظر پیغمبری باشیم تا معجزه نشان داده و عقیده ما بیشتر و بیشتر شود .
جنت و دوزخ دو هدف است که انسان در عالم دیگر بر انجا خواهد رفت .
مثل اینکه شما اگر در دانشگاه باشید در طول سمستر هر کس کوشش میکند تا نتیجه خوب بگیرد و مستحق پاداش شود اما بعضی درس نخوانده و باعث میشود که در نتیجه ناکام شود
پس دوزخ و جنت نتیجه اینکه چطوری در دنیا زندگی میکنیم است .
امید که زیاده روی نکرده باشم . تشکر
نقل قول کردن
0 #8 تهرانعلی یزدیان 1396-02-05 10:13
با سلام
چرا امکان دانلود مطالب به صورت pdf نیست؟ قبلا این امکان بود.

***** پاسخ *****

سلام. نسخه‌ی قبلی جوملا (برنامه‌ی مدیریت محتوای سایت) این امکان رو داشت ولی نسخه‌ی جدید که ازش استفاده می‌کنم، نداره. جست‌وجوی زیادی هم کردم که افزونه‌ی مناسبی برای این کار پیدا کنم و نصب کنم، ولی چیزی پیدا نکردم متأسفانه!
نقل قول کردن
+1 #7 تهرانAnita 1395-03-18 14:59
سلام
به نظر من دلیل هایی که واسه اثبات وجود بهشت و جهنم آوردین فقط کسانی رو می تونه قانع کنه که به خدا و قرآن و پیامبر(ص) اعتقاد کامل دارن اما فقط و فقط تو بحث وجود بهشت و جهنم مشکل دارن!
اما کسی که به طور کلی اعتقادات دینی ضعیفی داره بعیده که با خوندن این دلایل قانع بشه!
به اندازه تیترش جالب نبود؛ جنبه ی قانع کننده بودن واسه مخالفان نداشت، بلکه فقط مطالبی رو به موافق های معاد یادآوری می کرد!
البته خودم تو تیم موافق ها هستم!

***** پاسخ *****

حق با شما است. از نظر اعتقادات دینی، خداشناسی مقدم بر فرجام‌شناسیه و کسی که در اصلی‌ترین اعتقاد دینی یعنی خداشناسی مشکل داره، طبیعیه که در فرجام‌شناسی کم بیاره. برای چنین کسی، خداشناسی مقدمه‌ی فرجام‌شناسیه.

با این حال، در مجموع شش نکته‌ای که تو این مقالک آوردم، نکته‌ی اول، یک بیان عقلی و استدلالیه که مخاطبش اعم از انسان مؤمن و انسان بی‌ایمانه.

نکته‌ی سوم و چهارم مخصوص انسان‌های مؤمنه و کسی که خدا و پیامبر خدا رو نپذیرفته، منطقاً نمی‌تونه به حرف اونا تکیه کنه. اما اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که پذیرفتن سخن پیامبر لزوماً منوط به پیامبر دانستن ایشون نیست. راست‌گویی و درست‌کاری محمد بن عبدالله (ص) یکی از مسلمات تاریخه و کسی توش شک و تردید نداره. شاید کسی بتونه نبوت ایشون رو انکار کنه، ولی راست‌گویی و درست‌کاری ایشون رو نمی‌شه نپذیرفت. از این جهت می‌شه به حرفش اعتماد کرد. همون طور که مشرکان مکه درست‌کاری و راست‌گویی و امانت‌داری پیامبر رو قبل از بعثتش باور داشتند و خیلی‌ها به استناد همین شخصیت مثبت و ارزشی پیامبر بهش اعتماد کردند و بهش ایمان آوردند. پس از این جهت، افراد بی‌ایمان هم باید به خبری که یک انسان بزرگ و راست‌گو از بهشت و جهنم آورده، اعتماد کنند.

نکته‌ی پنجم هم مشترک بین مؤمن و کافره؛ چون دیدن افراد بعد از مرگشون در خواب دلیل بر زنده بودن اون‌ها و وجود حیات بعد از مرگه. دیدن این خواب‌ها مخصوص انسان‌های مؤمن نیست و کفار هم ـ به گواهی کسانی که در حوزه‌ی تجربه‌ی دینی فعالیت می‌کنند ـ چنین خواب‌هایی می‌ببینن.

نکته‌ی ششم هم با این‌که به آیات و روایات استناد داره، ولی به استدلال عقلی هم اشاره داره که اثبات می‌کنه مرتبه‌ای از بهشت و جهنم، مرتبه‌ای از وجود خود ما است و چیزی جدا از وجود ما نیست. عذاب جهنم و نعمت های بهشتی، تجسم ملکات روحی ما است. البته برای پرهیز از طولانی شدن متن، و برای پرهیز از تخصصی شدن مطلب، اصل استدلال رو نیاوردم. چون بیانش مبتنی بر بیان اصول حکمت متعالیه است. کسی که اهل باشه، می‌تونه به کتب مربوطه مراجعه کنه.
نقل قول کردن
0 #6 خلخالف.ح 1394-05-01 20:28
سلاام.کپی بااجازه.
نقل قول کردن
+2 #5 سیرجانالیاس مهندس عمران 1394-04-25 10:53
متاسفانه بسیاری از مردم با دیده بسته به همه چیز حتی اسلام نگاه میکنند، اسلام رو با افراد مقایسه میکنند، حقیقت را باید جست، از محدودیت های اسلام می هراسند ،اسلام در حقیقت محدودیت نیست، باید مسلمان واقعی بود تا درک کرد
نقل قول کردن
-3 #4 کرمانعباس 1394-01-05 11:51
حالا شما روزی چهل بار رو به صدتا دیوار خم و راست شو به امید اینکه روزی سر از بهشت در بیاری!!!! آخرشم میبینی سر از قعر جهنم درآوردی. اگه شما آخوندا به بهشت و جهنم اعتقاد داشتین وضعیتتون اینقدر نکبت بار نبود.

××××
پاسخ:
فحش دادن نه سودی به حال شما داره و نه ضرری به من می‌رسونه. الآن عصر علم و دانش و منطق و اندیشه‌ست. بهتر نیست باادب باشیم و با تکیه بر دانش و منطق، حرف حساب بزنیم؟!
نقل قول کردن
+1 #3 خلخالموهسن 1393-06-27 21:43
سلام حامد جون خوبی برادر
نیستی کم پیدایی
فقط خواستم بهت بگم تو طرفداریت از آقای مصباح کمی بیشتر فک کن این روزا بد جور سوتی هایی که قبل از انقلاب داده برملا شده
-
قربونت
همیشه سلامت باشی
(راستی من همونم که موقع انتخابات ریاست جمهوری پارسال چند تا کامنت تو نقد نوشته هات نوشتم و آخری هاشو چاپ نکردی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ مدیر سایت:
سلام برادر، من همیشه هستم و به مؤمنان خوش‌فکر ارادت دارم.
من همه‌ی کامنت‌ها رو منتشر (نه چاپ!) می‌کنم و نقد و تأیید برام فرق نمی‌کنه، البته به‌جز اونایی که یا خیلی بی‌ادبانه هستند یا از نظر منطقی خیلی پرت و بی‌ربط هستند!
درباره‌ی علامه مصباح هم به این قاعده توجه داشته باشید که هرکی برای دشمنان خطرناک‌تر باشه، برای ترورش (ترور بدنش یا ترور شخصیتش) بیش‌تر تلاش می‌کنن.
همین‌که شما می‌بینید دشمنان و منافقان در بین این همه علما و بزرگان بیش از همه به امثال آقای مصباح گیر می‌دن و برای ترور شخصیتش جون می‌کنن، همین نشون می‌ده که ایشون برای دشمنان اسلام و انقلاب، عالِم خطرناکی هستند!
من تعصبی به آقای مصباح ندارم و ایشون رو معصوم از خطا و اشتباه نمی‌دونم ولی هرچی شناخت من نسبت به ایشون بیش‌تر می‌شه، ارادتم هم بیش‌تر می‌شه؛ تا حالا که این‌طور بوده!
شما برادر عزیز هم می‌تونید به‌جای کلی‌گویی، موارد جزئی و مشخص رو از زندگی قبل از انقلاب آقای مصباح بیان کنید تا دقیق‌تر درباره‌ش صحبت کنیم. لطفاً مطالبتون مستند و معتبر باشه و با شیوه‌ی درست و منطقی بیان کنید.
ضمناً لطفاً در ذیل مطالب سایت، کامنت‌های مرتبط با همون مطلب رو درج کنید، نظرات متفرقه رو از بخش «ارتباط، نظر و انتقاد و پیشنهاد» مطرح کنید.
نقل قول کردن
0 #2 خلخالمسعود 1393-05-26 08:09
ادرس نونوایی رو بدهید نگاه کنم کی بوده
ــــــــــــــ
پاسخ مدیر سایت:
موضوع این نوشتار اون نونوایی نیست؛ موضوع مدنظر، حرف غیرمنطقیِ «حالا کی بهشت و جهنم رو دیده‌؟!» است که در هرجایی ممکنه مطرح بشه.
نقل قول کردن
0 #1 خزاهده 1393-05-23 03:44
نمی‌دونم من تازه دیدم یا این‌که تازه زده؛ اما اون نونوایی عکس آقا و امام به دیوار نونوایی‌ش زده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ مدیر سایت:
گفتم که من خودم احساس کردم حرفاش جدی نیست و داره اذیت می‌کنه. گذشته از این، آدم‌های مذهبی و انقلابی هم گاهی وقتا به‌خاطر مشکلاتشون از کوره در می‌رن و حرفای بی‌ربط می‌زنن که در حالت عادی هرگز زیر بار اون حرفا نمی‌رن.
نقل قول کردن

نظر شما چیست؟!


خاطره (تصادفی)

چشم برزخی

با نام خدا

استاد موحدي (استاد عقايد سال چهارم طلبگي) گفت:

مدتي بود كه براي نماز شب به حرم حضرت معصومه سلام الله عليها مي‌رفتم و در قنوت نماز وتر دعاي ابوحمزه‌ي ثمالي را (اگر اشتباه نكنم!) مي‌خواندم. بعد از مدتي چيزهايي مي‌ديدم كه در حالت عادي قابل مشاهده نيست. يك روز يكي از آشنايان را ديدم كه روحاني هم بود. ديدم كه صورتش خيلي تيره و تار و انگار گل‌آلود است. از ديگر رفقا از احوال او جويا شدم، يكي از رفقا گفت: سعي كن با او نشست و برخاست نكني. گفتم: چرا؟ گفت: افكار و عقايدش حسابي منحرف شده. مدتي است عقيده دارد امام باقر و امام صادق عليهما السلام بزرگ‌ترين خيانت را به اسلام و تشيع كرده‌اند!

ادامه مطلب...

پرسش و پاسخ (تصادفی)

آیا عبارت «اکفیانی فانکما کافیان» در دعای فرج کفر نیست؟!

پرسش:

وهابی‌ها شبهه‌ای را مطرح می‌کنند که ذهنم را درگیر کرده و دنبال جواب قانع کننده‌ای هستم. در دعای فرج این‌که گفته می‌شود: «یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران» کفر نیست؟ چون ما پیامبر و امیرالمؤمنین را برای اجابت دعای خودمان کافی می‌دانیم.

پاسخ:

وقتی شما به همسرتان یا پدر یا مادرتان یا هرکس دیگری می‌گویید: «من تو را از همه بیش‌تر دوست دارم!» آیا مرتکب کفر شده‌اید؟! آیا کسی که به او این سخن را می‌گویید حق دارد تعجب کند و بپرسد: «یعنی مرا از خدا هم بیش‌تر دوست داری؟!» اگر چنین حرفی بزند، شما به او نمی‌خندید؟!

ادامه مطلب...
ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا

997431
امروز53
دیروز799
این هفته852
این ماه15639
مجموع997431

سلام!

سلام. از بازدیدتان از وب‌سایت محقّر بنده ممنونم!

این وب‌سایت یک سایت جامع و پرمحتوا نیست؛ بلکه یک پل ارتباطی بین من و مخاطبان عزیز به‌منظور دسترسی آسان و دائمی به بنده است. هرچند تلاش می‌کنم گه‌گاه مطالب ارزنده و مفید منتشر کنم ولی فقط در حدی که فرصت داشته باشم و به امر تحصیل و فعالیت علمی‌ام لطمه نزند.

اگر درباره‌ی نوشته‌هایم نظری داشتید، خوشحال می‌شوم نظرتان را در ذیل همان مطلب بیان کنید.

هرگونه نظر و انتقاد و پیشنهاد دیگری اگر داشتید، در بخش «تماس با من» مطرح کنید.

اگر مسأله‌ای هم بود که به نظرتان رسید من می‌توانم در پاسخ‌گویی و راهنمایی به شما کمکی بکنم، در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح نمایید.

از خدا برای شما و خودم، آرزوی جسمی سالم، فکری بلند، ایمانی استوار، دلی مَحرم و عاشق، روحی باتقوا، روحیه‌ای پرانگیزه و بانشاط دارم. یا علی!